(0591) 611146  Uitvaartleider (24/7)

Doel

Begrafenisvereniging Onstwedde wil haar leden en de erfgenamen van overleden leden tegemoetkomen in de financiële lasten van de uitvaart. Daarnaast neemt de Begrafenisvereniging Onstwedde de erfgenamen de praktische zorg voor de uitvaart uit handen.

Het doel van Begrafenisvereniging Onstwedde wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

  • De vereniging stelt zich ten doel haar leden, respectievelijk de erfgenamen van hen, die tot hun overlijden lid waren, tegemoet te komen in de geldelijke gevolgen van te hunnen laste komende uitvaarten.
  • Zij tracht dit doel te bereiken door het aanstellen en benoemen van personeel, dat de diensten verricht, welke na het overlijden van een lid noodzakelijk of gewenst zijn.
  • De vereniging kan haar werkzaamheden ook uitstrekken tot derden.

Een exemplaar van de volledige statuten is te verkrijgen bij de penningmeester of via email: info@begrafenisverenigingonstwedde.nl De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder no: 40037268. 

Statuten Begrafenisvereniging Onstwedde

Download hier onze statuten.

Heeft u vragen?

Het overlijden van een dierbare komt vaak onverwacht. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u veel vragen heeft.

De uitvaartleider is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0591 611146.

Voor vragen over lidmaatschap van de vereniging kunt u bellen met onze penningmeester via 0599 331846 of ons contactformulier.