(0591) 611146  Uitvaartleider (24/7)

Diensten

Begrafenisvereniging Onstwedde stelt bij overlijden van een lid de volgende diensten beschikbaar:

 • het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten door de uitvaartleider, o.a.
 • aangifte doen bij het gemeentehuis,
 • afspraak maken voor de uitvaart met de lijkauto-ondernemer,
 • afspraak maken voor de uitvaart met de geestelijke,
 • plaatsen van advertenties en bestellen van rouw drukwerk;
 • afleggen en kisten van de overledene;
 • het beschikbaar stellen van max. € 140,00 ten behoeve van rouwdrukwerk;
 • beschikbaar stellen van een lijkauto en chauffeur; dragers;
 • het verzorgen van de overledene, of de mortuariumkosten tot een bedrag van € 60,00; € 100,00 voor de koffietafel;
 • het noodzakelijk vervoer van de overledene, voor niet-Fonds leden binnen een straal van 50 km gerekend vanuit Onstwedde;
 • begeleiding van de uitvaartplechtigheid door de uitvaartleider.
 • condoléanceregister;
 • opbaarruimte in één van de gebouwen ‘d’Ekkelkaamp’ of ‘De Brinkhof’;
 • grafmarkering op een van de begraafplaatsen in Onstwedde tot het moment van plaatsen monument (max. 9 mnd).
 • beschikbaar stellen van een graflift en een geluidsinstallatie op een van de begraafplaatsen in Onstwedde

 

Leden van het Nevenfonds hebben bovendien recht op:

 • Het vervoer van de overledene zonder de beperking van een straal van 50 km, derhalve het noodzakelijk vervoer van de overledene in Nederland;
 • € 185,00 niet in contanten, maar ter verrekening van de kosten voor bijv. kist, advertenties etc.; ongeacht de leeftijd.

Genoemde diensten worden alleen beschikbaar gesteld wanneer deze in opdracht van onze uitvaartleider worden uitgevoerd. Nevenfonds
 Nieuwe leden hebben sinds 1 november 1974 de plicht om ook lid te worden van het Nevenfonds. Leden van dit fonds hebben recht op € 185, niet in contanten, maar ter verrekening van kosten van onder meer kist en advertenties. Eisen aan diensten Begrafenisvereniging Onstwedde werkt met eigen personeel, terwijl ook bepaalde diensten worden ingehuurd. De werkzaamheden moeten geheel in overeenstemming zijn met de ernst en de situatie die dood en uitvaart met zich meebrengen. Alleen zo kan de vereniging de uitvaart als een stijlvolle en plechtige gebeurtenis voor de nabestaanden blijven uitvoeren. Niet-leden
 Ook voor overledenen die geen lid zijn van Begrafenisvereniging Onstwedde kan gebruik worden gemaakt van onze diensten. Nabestaanden betalen daarvoor een door het bestuur vast te stellen bedrag. Uitvaart buiten Onstwedde
 Als een uitvaart van een lid van Begrafenisvereniging Onstwedde plaatsvindt in een andere plaats dan in Onstwedde, dan wordt door de vereniging in de kosten slechts bijgedragen tot een bedrag, dat nodig zou zijn geweest, als dit lid in Onstwedde zou zijn begraven.

Bovenstaande is slechts een samenvatting van de diensten, regels en voorwaarden. Een volledig overzicht hiervan is te vinden in ons huishoudelijk reglement (knop naar .pdf van HR)

Heeft u vragen?

Het overlijden van een dierbare komt vaak onverwacht. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u veel vragen heeft.

De uitvaartleider is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 0591 611146.

Voor vragen over lidmaatschap van de vereniging kunt u bellen met onze penningmeester via 0599 331846 of ons contactformulier.