Werkgebied

Onstwedde
Het werkgebied van Begrafenisvereniging Onstwedde betreft het gehele gebied met postadres Onstwedde. Dit betreft het hele postcodegebied 9591.

Buiten Onstwedde

Door verhuizing zijn de leden inmiddels verspreid over heel Nederland. Bij sterfgevallen van leden die (ver) buiten Onstwedde wonen wordt de uitvaart in opdracht van de Begrafenisvereniging Onstwedde door derden uitgevoerd.
Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value