Voorbeeldnota

voorbeeldnota

Bovengenoemde kosten zijn gebaseerd op de huidige tarieven (feb. 2017) en uitvoering door de Begrafenisvereniging Onstwedde.
Meerdere kosten kunnen door persoonlijke keuzes hoger, danwel lager worden.
De kosten voor een grafruimte verschillen per begraafplaats.                                                                      Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar de beheerder van de betreffende begraafplaats.

Verschillende kosten zijn uiteraard niet altijd noodzakelijk. 

Kosten van monument (niet opgenomen)  zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke keuze:

 van € 1.000,00 tot € 10.000,00

Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value