Disclaimer


Een ieder die deze site raadpleegt, stemt automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

De inhoud van onze website is eigendom van Begrafenisvereniging Onstwedde. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Begrafenisvereniging Onstwedde. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Begrafenisvereniging Onstwedde wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor alle directe of indirecte schade of verliezen die zijn ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan of door de onmogelijkheid om deze site te gebruiken.

Begrafenisvereniging Onstwedde streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst vooraf te controleren op ongewenste elementen, zoals virussen. Wij garanderen echter niet dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van eventuele ongewenste elementen, zoals virussen, op deze site.

Deze website kan links naar websites of -pagina's van derden bevatten. Begrafenisvereniging Onstwedde heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies door bezoek van deze sites of pagina's.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

De inhoud van deze tekst is in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.
Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde