Privacyverklaring Begrafenisvereniging “Onstwedde”              

Begrafenisvereniging Onstwedde is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.         

Contactgegevens

      • info@begrafenisverenigingonstwedde.nl
      • secretariaat: p/a Hardingstraat 29, 9591 AA Onstwedde, telefoon: 0599-331846

De administrateur van Begrafenisvereniging Onstwedde is aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Zij is te bereiken via info@begrafenisverenigingonstwedde.nl

 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Begrafenisvereniging Onstwedde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens leggen wij van u vast

      • Voor- en achternaam
      • Adresgegevens
      • Telefoonnummers
      • E-mailadres
      • Geslacht
      • Geboortedatum
      • Burgerlijke staat
      • IBAN nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Begrafenisvereniging Onstwedde verwerkt uw persoonsgegevens in een ledenbestand voor de volgende doelen:

      • Het afhandelen van uw betalingen en contributies
      • Het controleren van leden die de leeftijd van 18 jaar bereiken (lidmaatschap is tot 18 jaar gratis)
      • Het kunnen aanleveren van leeftijden en geslacht voor een actuarieel rapport
      • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Begrafenisvereniging Onstwedde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een medewerker van Begrafenisvereniging Onstwedde) tussen zit. Begrafenisvereniging Onstwedde gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:

      • Ledenprogramma Member Control
      • Boekhoudprogramma Davilex
      • Incasso Programma ABN/AMRO (LMR)
      • Microsoft Office

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Begrafenisvereniging Onstwedde bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het gaat hier over de gegevens van leden en overleden leden. 

Cookies / In kaart brengen website bezoek

Op de website van Begrafenisvereniging Onstwedde kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Begrafenisvereniging Onstwedde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens delen met derden

Begrafenisvereniging Onstwedde verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. 
 
      • Gegevens van een overledene worden verstrekt aan DLE te Emmen om de uitvaartleider te informeren.
      • Persoonsgegevens worden via ledenprogramma verstrekt aan Member Control
      • Gegevens die nodig zijn voor de berekening van de wettelijke verplichtingen van de vereniging 

Beveiliging

Begrafenisvereniging Onstwedde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Begrafenisvereniging Onstwedde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Tevens is het automatiseringssysteem van Begrafenisvereniging Onstwedde voorzien van een actueel beveiligingspakket.
 
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Begrafenisvereniging Onstwedde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het secretariaat van Begrafenisvereniging Onstwedde via: info@begrafenisverenigingonstwedde.nl  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (verwijderen kan alleen als u uw lidmaatschap beëindigd). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Begrafenisvereniging Onstwedde.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar  info@begrafenisverenigingonstwedde.nl  . Begrafenisvereniging Onstwedde neemt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na het indienen van uw verzoek, contact met u op.

Begrafenisvereniging Onstwedde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Autoriteitenpersoonsgegevens.nl

Disclaimer

Een ieder die deze site raadpleegt, stemt automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

De inhoud van onze website is eigendom van Begrafenisvereniging Onstwedde. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Begrafenisvereniging Onstwedde. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Begrafenisvereniging Onstwedde wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor alle directe of indirecte schade of verliezen die zijn ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan of door de onmogelijkheid om deze site te gebruiken.

Begrafenisvereniging Onstwedde streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst vooraf te controleren op ongewenste elementen, zoals virussen. Wij garanderen echter niet dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies als gevolg van eventuele ongewenste elementen, zoals virussen, op deze site.

Deze website kan links naar websites of -pagina's van derden bevatten. Begrafenisvereniging Onstwedde heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of verlies door bezoek van deze sites of pagina's.

De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

De inhoud van deze tekst is in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.
Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value