Aanvullende verzekering

Toename van de uitvaartkosten is er de oorzaak van dat het basispakket van Begrafenisvereniging Onstwedde niet toereikend is als dekking van alle financiële lasten die de uitvaart met zich meebrengt. Middels verschillende verzekeringsmaatschappijen bestaat er de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten.
Met een aanvullende verzekering kunnen voor overleden leden van onze vereniging de niet door de vereniging vergoede kosten worden betaald.

Een aanvullende verzekering kan in principe bij iedere verzekeringsmaatschappij worden afgesloten.

Een gemiddelde uitvaart in Onstwedde kost ongeveer 6500 euro. Hiervan neemt de vereniging – op kostprijsbasis – ongeveer 1500 euro voor haar rekening. De gemiddelde kosten van de uitvaart van 6500 euro kunnen nog fors hoger of lager uitvallen door keuzes die de familie maakt voor de uitvaart, onder meer aangaande hoeveelheid drukwerk, soort kist, uitgebreide koffietafel, monument en het al dan niet plaatsen van een grafkelder.

                                                                                                         

                                                                                                                                                        

 

Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value