Nardus

Begrafenisvereniging Onstwedde is via de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen, aangesloten bij de landelijke uitvaartorganisatie Nardus, een koepel van begrafenisverenigingen en uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk.

Nardus behartigt de belangen van organisaties die zich richten op het begeleiden en verzorgen van de uitvaart van mensen in een lokale of regionale context. Nardus ondersteunt het in stand houden van lokale verenigingen zonder winstoogmerk door onder meer

  • opleidingen te verzorgen
  • gesprekspartner te zijn bij CAO-onderhandelingen
  • te overleggen met overheden
  • vraagbaak te zijn voor lokale verenigingen
  • lokale verenigingen te adviseren
  • deel te nemen in geschillencommissies
  • lokale verenigingen in staat te stellen hun ideeën naar voren te brengen


Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties ontstond in 2007 uit de fusie tussen het Nederlands Verbond van Uitvaartorganisaties (NVU) en het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (LSUW).

Belangenbehartiging
Nardus behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving Nardus wil zo een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin.

 

 

Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value