Praktische zorg op respectvolle wijze

Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Dat is een zware taak. Daarom is het goed om de organisatie van een uitvaart aan anderen over te laten die bekend zijn met de plaatselijke gebruiken.

Begrafenisvereniging Onstwedde regelt dat de praktische zorg voor de overledene en de nabestaanden uit handen wordt genomen.

MEDEDELINGEN : geen

 

Contributie 2016
Op de Ledenvergadering van 18-11-2015 zijn de contributies als volgt vastgesteld:
Gezin                      € 60,00    (niet-fondsleden  € 56.00)
Alleenstaanden        € 30,00    (niet-fondsleden  € 28.50)
Wanneer geen machtiging voor automatische incasso van de contributie is afgegeven, dan worden
de contributiebedragen verhoogd met € 1,50.

Belangrijk om te weten
Het gebeurt de laatste tijd nogal eens dat inwoners van ons dorp worden gebeld door personen die het doen voorkomen alsof zij een aanvullende verzekering kunnen afsluiten in samenwerking met de plaatselijke begrafenisvereniging. Wij willen uitdrukkelijk stellen dat dit niet het geval is.
Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 28
9591 AB Onstwedde