Praktische zorg op respectvolle wijze

Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Dat is een zware taak. Daarom is het goed om de organisatie van een uitvaart aan anderen over te laten die bekend zijn met de plaatselijke gebruiken.

Begrafenisvereniging Onstwedde regelt dat de praktische zorg voor de overledene en de nabestaanden uit handen wordt genomen.

MEDEDELINGEN : 
Wilt u adreswijzigingen en verandering van de gezinssamenstelling (geboorte en huwelijk) z.s.m. doorgeven aan de penningmeester. 

CONTRIBUTIE 2018
Op de ledenvergadering van 22-11-2017 is de contributie voor 2018 ongezijzigd vastgesteld.
De contributie voor 2018 is als volgt:
Gezin                      € 60,00    (niet-fondsleden  € 56.00)

Alleenstaanden        € 30,00    (niet-fondsleden  € 28.50)
Wanneer geen machtiging voor automatische incasso van de contributie is afgegeven, dan worden 
de contributiebedragen verhoogd met € 1,50.

DIENSTENPAKKET
Op de ledenvergadering van 22-11-2017 is het dienstenpakket van de vereniging eveneens aangepast: Ingaande 01-01-2018 wordt voor de kosten van thuisopbaring een bijdrage verstrekt van € 150,00. Wanneer eveneens gedeeltelijke opbaring in de aula plaatsvindt dan wordt deze bijdrage in evenredigheid beschikbaar gesteld. 

Belangrijk om te weten

Het gebeurt de laatste tijd nogal eens dat inwoners van ons dorp worden gebeld door personen die het doen voorkomen alsof zij een aanvullende verzekering kunnen afsluiten in samenwerking met de plaatselijke begrafenisvereniging. Wij willen uitdrukkelijk stellen dat dit niet het geval is.

 92e Jaarvergadering 15 april 2019

Plaats           : 'D'Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

Aanvang        : 20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Jaarverslag
 4. Ingekomen stukken
 5. Verslagkascontrole commissie
 6. Verslag penningmeester
 7. Bestuursverkiezing
  .   B. Trenning : herkiesbaar
  .   Aftredend en niet herkiesbaar :
      A. Raveling-Wubs
      Door het bestuur wordt voorgesteld :
      K. Potze, Stobkeweg 5, Onstwedde
 8. Vaststelling dienstenpakket en eventule mededelingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

  

 

 

Nu iedereen steeds meer gebruik maakt van digitale opslag, kan het gebeuren dat een dierbare is overleden en men niet bij gegevens kan komen. Vaak is er gebruik gemaakt van een wachtwoord of toestelcode.
Digitale nazorg kan de computer, laptop, telefoon, tablet en zelfs navigatiesystemen van de overledene toegankelijk maken, vaak ook als deze beveiligd zijn door een onbekend wachtwoord of toestelcode.  Hierdoor is het mogelijk om weer toegang te krijgen tot de bestanden die op deze apparatuur zijn opgeslagen.
Waardoor documenten en bijvoorbeeld ook foto’s weer toegankelijk worden.
Ook kan digitale nazorg alles digitaliseren wat te vinden is op cassettebandjes, tape’s, foto’s, dia’s. videobanden of Super-8. Dit kan worden geplaatst op cd, dvd of op een eigen gegevensdrager.
Digitale Nazorg
T : +31(0)23 202 53 80 E : info@digitalenazorg.nl
www.digitalenazorg.nl

 Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde