Praktische zorg op respectvolle wijze

Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Dat is een zware taak. Daarom is het goed om de organisatie van een uitvaart aan anderen over te laten die bekend zijn met de plaatselijke gebruiken.

Begrafenisvereniging Onstwedde regelt dat de praktische zorg voor de overledene en de nabestaanden uit handen wordt genomen.

MEDEDELINGEN : 
Wilt u adreswijzigingen en verandering van de gezinssamenstelling (geboorte en huwelijk) z.s.m. doorgeven aan de penningmeester. 

CONTRIBUTIE 2021
Op de ledenvergadering van 14-12-2020 is de contributie voor 2021 ongezijzigd vastgesteld.
De contributie voor 2021 is als volgt:
Gezin                      € 62,00    (niet-fondsleden  € 58.00)

Alleenstaanden        € 32,00    (niet-fondsleden  € 30.00)
Wanneer geen machtiging voor automatische incasso van de contributie is afgegeven, dan worden 
de contributiebedragen verhoogd met € 1,50.

DIENSTENPAKKET
Op de ledenvergadering van 14-12-2020 is het dienstenpakket van de vereniging ongewijzigd vastgesteld. 

Belangrijk om te weten

Het gebeurt de laatste tijd nogal eens dat inwoners van ons dorp worden gebeld door personen die het doen voorkomen alsof zij een aanvullende verzekering kunnen afsluiten in samenwerking met de plaatselijke begrafenisvereniging. Wij willen uitdrukkelijk stellen dat dit niet het geval is.

 

COVID-19 

Wij attenderen u erop, dat in verband met Covid-19, de uitvaartleider in het geval van een overlijden bij voorkeur niet bij u thuis komt om de uitvaart te bespreken. De uitvaartleiders proberen de uitvaart zoveel mogelijk te regelen via telefonisch contact of digitaal.                                                                          Bij het eerste contact met de uitvaartverzorger wordt gekeken welke manier het beste bij u past. De uitvaartleider zal u dan ook informeren over de beperkingen die de uitvaart in verband met COVID-19 met zich meebrengt.

 Privacy verklaring: zie disclaimer

 

Nu iedereen steeds meer gebruik maakt van digitale opslag, kan het gebeuren dat een dierbare is overleden en men niet bij gegevens kan komen. Vaak is er gebruik gemaakt van een wachtwoord of toestelcode.
Digitale nazorg kan de computer, laptop, telefoon, tablet en zelfs navigatiesystemen van de overledene toegankelijk maken, vaak ook als deze beveiligd zijn door een onbekend wachtwoord of toestelcode.  Hierdoor is het mogelijk om weer toegang te krijgen tot de bestanden die op deze apparatuur zijn opgeslagen.
Waardoor documenten en bijvoorbeeld ook foto’s weer toegankelijk worden.
Ook kan digitale nazorg alles digitaliseren wat te vinden is op cassettebandjes, tape’s, foto’s, dia’s. videobanden of Super-8. Dit kan worden geplaatst op cd, dvd of op een eigen gegevensdrager.
Digitale Nazorg
T : +31(0)23 202 53 80 E : info@digitalenazorg.nl
www.digitalenazorg.nl

 Nardus DLE
secretariaat
Begrafenisvereniging Onstwedde
p/a Hardingstraat 29
9591 AA Onstwedde
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value